Tina började som receptionist, nu är hon med och gör företagets bokslut

Tina Järvelä arbetar på industriföretaget ebm-papst, en världsledande och global koncern inom energieffektiva fläktar och elmotorer. Tina började som receptionist; idag är hon ekonomiassistent och sköter delar av bolagets redovisning och finansiella rapporter. Karriären i företaget och FEI:s kurser i bokföring och redovisning har gått hand i hand. Tina uppnådde nyligen FEI:s Certifikat Bokföring, ett bevis på att hon behärskar hela externredovisningsområdet, från att göra den löpande bokföringen till att upprätta bokslut och årsredovisning.

– Jag hade ingen ekonomisk utbildning i ryggen men i takt med att jag började arbeta alltmer med ekonomi ville min chef att jag skulle få en djupare förståelse för varför vi gör som vi gör och arbeta mer effektivt med en högre kvalitet. Lösningen var att studera på FEI och jobba samtidigt för att få tillämpa kunskaperna i praktiken. Det visade sig vara en väldigt stark kombination, säger Tina.

När Tina Järvelä började som receptionist på ebm-papst hade hon ingen ekonomisk utbildning eller erfarenhet. Men efter hand fick hon ta mer och mer ansvar för ekonomirelaterade arbetsuppgifter och inför steget att bli ekonomiassistent för två år sedan gick hon kurserna Bokföring I – grunder och sedan Bokföring II – årsbokslut hos FEI. Det avslutande steget, Bokföring III – årsredovisning, slutförde hon nyligen. Genom att tentera efter varje steg har Tina uppnått FEI:s Certifikat i Bokföring, ett bevis på att hon behärskar hela externredovisningsområdet, från att göra den löpande bokföringen till att upprätta bokslut och årsredovisning.

– Det var min chef som lade fram idén om att jag skulle studera på FEI för att få en stabil kunskapsbas och trygghet i mitt arbete. Jag har som målsättning att fortsätta utvecklas och få mer ansvar när det kommer till ekonomi och redovisning så jag tyckte det var en jättebra idé. Tidigare har jag genomfört arbetsuppgifter mer enligt instruktion men kurserna har lett till att jag kan koppla ihop redovisningens olika delmoment, jag förstår varför vi gör på ett visst sätt och jag är mycket mer självgående. FEI:s Certifikat Bokföring är ett bevis, både för mig själv och för min arbetsgivare, att jag kan redovisning!

FEI:s bokföringsserie består av fyra kurser som utgör en kunskapsstege hela vägen från grundkunskaper till att producera en årsredovisning. Det första steget kräver inga förkunskaper och går igenom grunderna i bokföringsarbetet, kurs två behandlar bokslut medan den tredje och fjärde kursen går igenom hur en årsredovisning tas fram i mindre (K2-regelverket) respektive större företag (K3 som regelverk).

– Alla kurserna jag har läst har varit användbara i mitt arbete då jag direkt kunnat använda det jag lärt mig i praktiken. Just nu arbetar vi på ebm-papst med årsredovisningen som ska släppas i mars och jag märker tydligt hur jag kan tillämpa kunskaperna från kurserna i det arbetet.

Tina Järvelä rekommenderar andra som på något sätt arbetar med ekonomi och bokföring att läsa FEI:s bokföringskurser.

– Lärarna är jättebra och kurserna är upplagda på ett proffsigt sätt. Även om jag hade en del erfarenhet av bokföring när jag började studera hos FEI, så är det väldigt bra att kunna börja utan några förkunskaper och komma upp till en riktigt hög nivå, säger Tina Järvelä.

FEI:s kurser inom bokföring – från grunder till årsredovisning och analys

FEI är experter på bokföring och redovisning. Vårt kurspaket förutsätter inga förkunskaper men du kan snabbt och steg-för-steg utveckla dina färdigheter inom ämnet från nybörjare till avancerad nivå. Välj frivillig tentamen efter respektive kurs för att kontrollera att kunskaperna sitter. För dig som redan behärskar en eller flera områden, går det givetvis bra att inleda studierna på valfri nivå.

FEI:s Certifikat Bokföring är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom externredovisningsområdet eller den så kallade affärsredovisningen.

Certifikatet bevisar att du har tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna sköta löpande bokföring, göra bokslut och upprätta årsredovisning för ett mindre företag eller aktivt kunna assistera i detta arbete i en större rörelse.

Läs mer om FEI:s kurser inom bokföring och redovisning

Publicerat den 24 mars 2021