HR-chefen Zahra utbildade sig på FEI: ”Nu har vi förbättrat hela företagets rekryteringsmodell”

När Zahra Touil efter åtta år på företaget LM Prenax tog över som HR-chef ville hon komplettera sina praktiska erfarenheter med teoretisk kunskap och valet föll på FEI:s HR-chefsutbildning.

– Jag har haft HR- och personalansvar under många år och lärt mig det mesta på egen hand. När jag tog över helhetsansvaret för HR-funktionen var ett krav från min sida att få läsa en formell utbildning för att spetsa till kompetenserna och kvalitetssäkra mitt sätt att arbeta, säger Zahra Touil, HR-chef på LM Prenax.

Country Manager, operativ chef och medlem i ledningsgruppen – Zahra Touil har under större delen av yrkeskarriären arbetat i olika chefsroller med fokus på affärs- och säljutveckling. Personalansvaret har alltid funnits där och de senaste åren har arbetet blivit alltmer renodlat kring HR- och personalfrågor. 2017 fick hon frågan om att bli HR-chef.

– Jag ville läsa en formell utbildning som ger både praktiska och teoretiska spetskunskaper, vilket FEI:s utbildning gör. Jag märkte snabbt under utbildningen att det jag lärde mig kunde vävas in i verksamheten direkt, att utbildningen verkligen är ”hands on” med många praktiska exempel och diskussioner.

Zahra har bland annat utvecklat processen för hur företaget rekryterar nya medarbetare.

– Vi har styrt om rekryteringsmodellen och implementerat en rekryteringsprocess som vi gick igenom och diskuterade under kursen Rekrytering/talent acquisition. Det gör att vi nu har ett mer kompetensbaserat arbetssätt i vårt rekryteringsarbete.

– Dessutom har jag haft stor användning av arbetsrättskursen eftersom vårt företag nyligen blev uppköpt. Det är två tydliga exempel på hur utbildningens blandning av teori och praktik blir direkt användbar i arbetslivet och hur det ger värde både till mig som HR-chef samt min arbetsgivare.

Förutom kurserna Praktisk arbetsrätt och Rekrytering/talent acquisition, lyfter Zahra även fram HR-chefens verktyg och Personalekonomi som två favoriter i utbildningen.

– För de som inte har tidigare budgeteringserfarenhet är kursen i personalekonomi perfekt, det är nog vanligt att man inte tänker kring lönsamhet och affärsnytta rent siffermässigt och det är ofta det som krävs för att lyfta HR-frågor.

– HR-chefens verktyg är bred men samtidigt spetsig eftersom den sammanfattar och definierar vad som utgör rollen för en HR-chef och de viktigaste redskapen man har i den positionen.

Ett annat värde Zahra ser med utbildningen hos FEI är nätverket med de andra deltagarna.

– Alla som gick utbildningen arbetar på ett eller annat sätt med HR, alla diskussioner och samtal vi hade under utbildningen var otroligt givande. Vi hörs fortfarande för att bolla idéer och förhoppningsvis kan vi snart börja träffas på riktigt igen.

Zahra rekommenderar HR-chefsutbildningen på FEI till alla som på något sätt arbetar med personal- och HR-frågor.

– Det är en högkvalitativ utbildning med väldigt kunniga lärare. De blandar teori och praktik på ett sätt som gör att man direkt har användning av kunskapen i sitt arbetsliv.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen

Se hela vårt utbud inom HR

Publicerat den 10 februari 2021