”Utbildningen ger avgörande kunskap till företag i förändring”

Mitt i yrkeskarriären ville Jonas Jegers utveckla sina kunskaper inom företagsekonomi och företagsstrategi för att ta nästa kliv. Valet föll på FEI och utbildningen The Scandinavian Executive MBA. Idag innehar han rollen som ansvarig för samhällskontakter och sitter i den strategiska ledningsgruppen hos Irisgruppen, en koncern inom vuxenutbildning och arbetsmarknadstjänster.

– Utbildningen gav mig fördjupad syn på företagsekonomi, ledarskap och hur ett företag kan göras mer lönsamt. Det gör att jag nu kan vara med och ta strategiska beslut oavsett om det handlar om ekonomi, HR eller marknadsföring, det är värdefullt både för mig och min arbetsgivare, säger Jonas Jegers, ansvarig för samhällskontakter hos Irisgruppen.

Som ansvarig för samhällskontakter på Irisgruppen arbetar Jonas med frågor som rör utvecklingen av utbildning och arbetsmarknad. Tidigare arbetade han mest operativt men efter att han nyligen avslutade den kvalificerade ledarskapsutbildningen The Scandinavian Executive MBA ingår han numera i koncernens ledningsgrupp.

– Något av det viktigaste som utbildningen tar upp är strategier för hur företag ställer om och anpassar verksamheten till samhällsutvecklingen. Det räcker inte för ett företag att säga att man till exempel ska digitalisera verksamheten, organisationsutveckling är en kompetens som hela tiden måste uppdateras och som blir allt viktigare för chefer och personer i ledande positioner.

Jonas arbetar i en mindre koncern där ledningsgruppen är beroende av att alla har bred kompetens, han tycker därför att kursinnehållet om beställarkompetens var en av utbildningens höjdpunkter.

– Jag har sedan tidigare mitt expertområde inom utbildning och arbetsmarknad, men efter utbildningen förstår jag alla delar av verksamheten bättre – vad de olika avdelningarna behöver och hur vi tar beslut. Att läsa den här utbildningen på halvtid och distans har gjort att jag kunnat implementera de nya kunskaperna direkt i mitt arbete redan under studietiden.

Jonas rekommenderar utbildningen till andra som har viljan att utveckla sin yrkesroll mot en ledande position på arbetsplatsen.

– Både innehållet och lärarna håller riktigt hög kvalitet. Man kan studera på distans och utbildningen är väldigt flexibel. Dessutom kunde jag skriva den avslutande uppsatsen om min arbetsplats vilket genererade ett stort värde för Irisgruppen. Utbildningen har gett mig viktiga kunskaper som är värdefulla både för min fortsatta yrkeskarriär och min arbetsgivare, säger Jonas Jegers.

The Scandinavian Executive MBA

The Scandinavian Executive MBA är en modern internationell managementutbildning med tydlig skandinavisk förankring. Den vänder sig till de som har eller siktar på en chefsbefattning med personal- eller resultatansvar och leder till en akademisk påbyggnadsexamen: Master of Business Administration (International Management).

Programmet ges i samarbete med det brittiska universitetet Solent University och kan läsas på plats i Stockholm eller London och på distans med FEIFLEX, FEI:s egenutvecklade system för hybridutbildning.

Publicerat den 3 december 2020