FEI medarrangör till konferensen Nya Vägar: ”Högre utbildning måste bli mer tillgänglig i hela landet”

Hur kan vi se till att högre utbildning når fler så att hela Sverige kan växa och hur tar vi tillvara på den digitala tekniken? Bland andra högskole- och forskningsministern Matilda Ernkrans och TCO:s ordförande Therese Svanström medverkade när Nya Vägar-konferensen gick av stapeln i Västervik i månadsskiftet. FEI var medarrangör och representerades av vd Magnus Rolf.

– Utbildning driver utveckling och det är viktigt att öka tillgänglighet till studier i hela landet. På konferensen diskuterades hur detta ska gå till. Från FEI:s sida lyfte vi särskilt att FEIFLEX, vår moderna hybridmodell för utbildning, kan spela en viktig roll, säger Magnus Rolf, vd på FEI.

Den två dagar långa konferensen i Västervik vänder sig till de med intresse för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Konferensen är en del i projektet Nya Vägar som syftar till att hitta hållbara metoder för att högre utbildning och livslångt lärande ska nå fler.

Medverkade gjorde bland andra högskole- och forskningsministern Matilda Ernkrans, TCO:s ordförande Therese Svanström, ordförande i utbildningsutskottet Gunilla Svantorp, Svenskt Näringslivs chef för utbildning Magnus Wallerå och professor Stuart Gibb som ingår i ledningen för det innovativa University of the Highlands & Islands i Skottland.

FEI:s vd talar på konferensen

FEI:s vd Magnus Rolf tillsammans med Anders Palmqvist och Monika Hattinger från Högskolan Väst gav ett seminarium med titeln Uppdragsutbildning för näringsliv och offentlig verksamhet i hela landet – hur kan vi samverka för ökad tillgång till högre utbildning för livslångt lärande?

Magnus Rolf bidrog även i programpunkten Yrkeshögskole- och högskolesystemen – hur kan man jobba mer integrerat för att underlätta övergångar och progression? Här deltog även Christer Bergqvist, stf generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan och Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst, med flera.

– Nya vägar-konferensen är viktig för oss på FEI. Inte minst ger den oss möjligheten att ta del av de senaste rönen och lära av många duktiga och inspirerande talare. Det stärker oss i vår satsning på att vara en ledande aktör i arbetet med att ge fler tillgång till högre utbildning och livslångt lärande.

Om konferensen

Konferensen anordnas av Nya Vägar, Campus Västervik och Högskolan Väst – i samarbete med FEI, Linnéuniversitetet och Vinnova, och koordineras av Högskolan Väst. Konferensen var den andra i ordningen, den första hölls 2018. Läs mer här.

Om Nya Vägar

Nya vägar är ett projekt inom innovationsmyndigheten Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet. Projektet koordineras av Högskolan Väst, mångårig samarbetspartner till FEI. Syftet med projektet är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runt om i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra högre utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Publicerat den 19 October 2020