” Ett bra hållbarhetsarbete är affärskritiskt för företag och organisationer”

Hållbarhet ger möjlighet till att stärka affärer och samtidigt bidra till en positiv samhällsutveckling! Mer konkret handlar det om att väva in sociala och miljömässiga aspekter i affärsstrategin och ta reda på vilka risker och möjligheter detta medför. När man gör det på rätt sätt så stärker man inte bara den egna affären, det bidrar även med nytta för hela samhället. FEI ger kursen Affärsinriktad hållbarhet för HR tillsammans med föreläsarna Tommy Nederman och Marianne Strindin.

Varför ska HR lära sig mer om Hållbarhet?

Den främsta anledningen är att ett bra hållbarhetsarbete är affärskritiskt för företag och organisationer. Om HR spelar en aktiv roll kommer företaget eller organisationen få ut väldigt mycket mer av detta arbete. Problemet är att HR många gånger inte känner till hur de kan vara en aktiv del av hela hållbarhetsarbetet, inte bara den sociala aspekten. HR behöver få kunskap om vilken roll man kan och bör spela.

För att fortsätta vara en relevant och modern funktion så behöver nu HR öka sin kompetens även inom detta område. Dessutom behöver näringslivet göra mer framsteg inom hållbarhet för att vi ska klara av de utmaningar som vi står inför. Om vi kan få HR att ta ett större ansvar och accelerera denna utveckling, då vinner alla.

På vilket sätt är Hållbarhet affärskritiskt?

Att se risker och möjligheter med företagets affär utifrån ett miljömässigt och socialt perspektiv är kritiskt. Det är exempelvis avgörande för att nå framtida hållbarhetsmedvetna kundgrupper och anställda. Vi går igenom metoder för att ta reda på både risker och möjligheter.

Hållbarhet i stort handlar om att värna om hela vår livsmiljö, skapa goda livsvillkor och hushålla med våra resurser. I en organisation betyder det att vi behöver jobba med kultur och struktur för att minska våra avtryck, öka välbefinnande och ta beslut som gör att arbetet både stärker affären och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Hur stort behöver bolaget vara för att kursen ska vara relevant?

Den är relevant oavsett storlek. Även om organisationen redan har en hållbarhetsavdelning så är behovet av en aktiv HR ändå stort. Om det inte finns någon hållbarhetsavdelning så kan HR med enkla medel utveckla detta område. Både som kravställare och genomförare.

Måste man ha någon kunskap inom Hållbarhet och hur ser upplägget ut?

Nej, det behövs inte. Men även om du har erfarenhet sedan tidigare så kommer kursen varva teori med mycket diskussioner och erfarenhetsutbyte vilket bidrar till nya infallsvinklar och ny kunskap, även för den erfarne. Vi kommer att lyfta in många konkreta case på hur företag arbetar redan idag. Dessutom kommer deltagarna att tillsammans skapa en verktygslåda genom egna erfarenheter som utomstående bara kan drömma om!

Läs mer om kursen Affärsinriktad hållbarhet för HR

 

Tommy har lång erfarenhet av att arbeta inom HR där han bl.a. varit HR-chef på Myrorna. Han har även arbetat som Hållbarhetschef på Scandic Hotels och NENT Group.

 

 

Marianne Strindin har lång erfarenhet av att arbeta inom HR och Hållbarhet i små och stora organisationer. Hon har bl.a. varit vice VD i ett konsultbolag inom Hållbarhet.

Publicerat den 1 September 2020