Stora möjligheter och fallgropar med digital marknadsföring

I snitt använder marknadsförare på ett företag 14 olika kanaler för intern och extern kommunikation. Facebook, E-postutskick, Google Ads, tv, riktade printannonser och en egen hemsida är några exempel. Med all tillgänglig data från dessa plattformar finns oändligt mycket att lära. Men också en hel del fallgropar att se upp för.

– Det är ett stort ekosystem att hålla koll på och det kommer ständigt nya plattformar. Utvecklingen går snabbt och man måste hålla sig uppdaterad med hur man ska agera, säger FEI:s lärare Matthias Glöckler, från mediebyrån OMD.

Med rätt kunskap har chefer, beställare och inköpare av marknadsföring mycket att vinna. Det gäller att känna sin målgrupp väl och alltid jobba dynamiskt då konsumenternas beteende snabbt förändras. Annars riskerar arbetet att bli repetitivt, menar FEI:s nya lärare Matthias Glöckler från OMD och Erik Löfquist från techföretaget SeenThis. De kommer hålla i fyra kurser inom digital marknadsföring som riktar sig specifikt mot chefer, beställare och inköpare av marknadsföring.

– Vill ett företag nå ut till många människor, synas och höras måste man arbeta strategiskt med köpt marknadsföring, säger Matthias Glöckler.

I det digitala ekosystemet finns mängder av kanaler med unika egenskaper, mätverktyg och möjligheter. I branschen används ofta kategoriseringen brand vs. performance, men man kan också se det som att investera i långsiktig eller kortsiktig marknadsföring. Genom långsiktig marknadsföring synliggörs varumärket och företagets värden. Kortsiktig marknadsföring innebär oftast en tydlig ambition om försäljning eller annan typ av konvertering. Matthias Glöckler menar att båda är viktiga för en framgångsrik försäljning.

– Man behöver kombinera kortsiktig försäljning med en medveten långsiktig marknadsföring. Om du investerar allt i kortsiktig försäljning och sedan pausar annonseringen har du ingen bas kvar att jobba med. Har du ett starkt varumärke är det därför till en enorm fördel när du jobbar med konverteringar. Då har du skapat ett gillande hos potentiella kunder. Samtidigt är försäljning det man lever på och genom den tryggheten kan man expandera varumärket på lång sikt, säger Matthias Glöckler.

Vilket är det största misstaget i digital marknadsföring?

– Att inte sätta rätt målsättningar från start. Det behövs en tydlig bild över vad man vill

åstadkomma för att kunna utvärdera. Misstaget görs genom att man vill uppnå allt och lite till. Definiera och begränsa vad du vill åstadkomma och fokusera på det området.

En annan fallgrop är också att kommunikationen blir spretig genom de olika kanalerna.

– Individer och konsumenter är vana vid att få en enhetlig kommunikation. Det blir spretigt om ett företag har många olika budskap. Man bör veta när man ska sluta prata och hur mycket man ska prata för att få en effekt. Där ligger många bolag efter, säger Erik Löfquist.

Värdera alla exponeringar

I digitala kanaler finns många vägar till ett köp. Man kanske klickar på en displayannons på Aftonbladet, går sedan in på Facebook och ser en social annons. Då kikar man lite på vad företaget har att erbjuda, men väljer att avvakta. Någon dag senare görs en sökning på Google och sedan genomförs ett köp.

– Här gör ofta chefer och ansvariga ett misstag när de bara tillskriver värdet för det sista klicket. Men all tidigare marknadsföring är avgörande för köpet. Attribution är ett begrepp som handlar om hur man tillskriver värdet på de olika interaktionerna en konsument gör. Genom att aktivt arbeta med attribution kan man skapa en mer ”rättvis” bild och tillskriva ett värde till samtliga kanaler i exponeringskedjan, säger Matthias Glöckler.

Genom att utnyttja pixlar och analyssystem kan man säkra spårbarheten och se värdet i alla exponeringar. I de yngre målgrupperna växer dock adblockers och cookies rensas flitigt. Men Matthias Glöckler menar att relevant marknadsföring tas emot väl.

– Om materialet inte är anpassat spär marknadsföringen bara på annonströttheten och det är varken bra för branschen eller annonsören. Men om budskapet är relevant blir jag som konsument mer mottaglig för kommunikation. Så tipset är att våga sticka ut hakan m

ed digital marknadsföring och positionera företaget. Företag bör vara specifika i kommunikationen, men den måste också matcha den relevanta målgruppen, säger Matthias Glöckler.

Nya kurser inom digital marknadsföring:

Marketing Strategy
Digital Marketing
Programmatic, AI and Data
Social Media Advertising

Publicerat den 26 February 2020