By visiting fei.se you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.

Emilia prisutdelning

Årets vinnare av Oskar Silléns pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi är nu offentliggjord. Priset delades ut av professor Andreas Werr tillsammans med Företagsekonomiska Institutets verkställande direktör Magnus Rolf och styrelseordförande Leif Persson vid en ceremoni hos FEI i Stockholm 9 december. Samtliga åhörare deltog på distans med hjälp av FEIFLEX. Klicka här om du vill se prisutdelningen i efterhand.

Priset tilldelades Emilia Cederberg, doktor i redovisning vid Handelshögskolan i Stockholm, som skrivit doktorsavhandlingen: The Ins and Outs of ESG: A study on the spatialities of accounting change.

– Jag är personligen mycket glad över priset och det känns väldigt bra att detta viktiga ämne uppmärksammas, säger Emilia.

Prissumman uppgår till 30 000 kronor och juryns motivering lyder:

”Genom sitt fokus på hur fondbolag integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sitt analysarbete och sina investeringsbeslut adresserar denna avhandling ett högaktuellt område. Avhandlingen tar ett nytt perspektiv på denna fråga genom att följa processerna kring implementering och användning av ESG (environmental, social and governance) initiativ.

Genom omfattande intervjuer och observationer bidrar avhandlingen till en beskrivning och förståelse av ESG-praktiken. Med bas i Actor-Network Theory (ANT) visar avhandlingen hur ESG vandrar mellan olika aktörer och mötessituationer och förklarar varför ESG i fondbolagens praktik ibland lyckas och ibland inte lyckas.

I avhandlingen utvecklas begreppen ”in-between integration”, ”momentum” och ”obduracy” som ger nya verktyg för att förstå hur praktiken kring mått och modeller för en mer hållbar finanssektor växer fram och får fäste. Härigenom bidrar avhandlingen till såväl redovisningsområdet som den finansiella forskningen.”

Arbetet med att sålla ut vinnaren från de cirka 50 avhandlingar som publiceras i Sverige varje år leds av prisjuryns ordförande prof. Flemming Poulfelt från Copenhagen Business School. Övriga medlemmar i juryn är prof. Helén Andersson, Linnéuniversitetet, prof. Karin Jonnergård, Lunds Universitet och prof. Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm.

– Jag känner till priset sedan tidigare då en av mina akademiska förebilder faktiskt är en före detta pristagare. Detta känns fantastiskt kul, när jag fick reda på att jag vunnit blev jag väldigt överrumplad, säger Emilia Cederberg.

+