FEI bidrar till internationell forskarkonferens: ”Vi tror på akademisk innovation över gränserna”

Den internationella forskarkonferensen Uddevalla Symposium arrangeras i L’Aquila i Italien den 27–29 juni. Årets tema är ”Tillvarata regioners potential genom entreprenörskap och innovation”.

– Uddevalla Symposium har blivit en stor internationell samlingsplats för att bygga ny kunskap kring innovation och entreprenörskap. Det är en viktig arena för forskning och som följer FEI:s vision om ett nytänkande näringsliv, säger Magnus Rolf, vd på FEI.

Uddevalla Symposium arrangeras i samarbete med Högskolan Väst, Trollhättan, Jönköping International Business School och George Mason University i Washington, USA. Årets konferens äger rum i L’Aquila i Italien och samlar drygt hundratalet forskare från 25 länder.

– Vi väljer medvetet att förlägga symposiet till mindre regioner runt om i världen och det ska bli intressant att besöka L’Aquila. Det är en liten stad med ett internationellt och välrenommerat forskningsinstitut där riktigt duktiga forskare och forskningsstudenter verkar, säger Iréne Bernhard, ordförande i organisationskommittén och aktiv forskare.

Årets upplaga av Uddevalla Symposium blir den 22 i ordningen, Högskolan Väst är unika bland Sveriges högskolor med att arrangera vetenskapliga konferenser år efter år. Upplägget har varit detsamma sedan år 2000 och syftar till att bygga kunskap kring innovation och entreprenörskap genom att samla forskare, akademiker och praktiker inom olika områden.

– Vi visar på regional forskning och hur väl den behövs. Uddevalla Symposium har lyckats etablera sig som en arena där forskare och praktiker möts, säger Iréne Bernhard.

Årets tema är att ”Tillvarata regioners potential genom entreprenörskap och innovation” vilket har lockat många att bidra med respektive studie i ämnet utifrån olika perspektiv.

– Att entreprenörskap och innovation är en grund för att regioner ska utvecklas har vi vetat länge, men det behövs mer och djupare forskning. Mängden inskickade bidrag beror också på att vi gjort oss kända för att ha en modell som attraherar denna typ av forskare, säger Iréne Bernhard.

Bland de inbjudna experttalarna finns:

Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och gästprofessor i Arbetsintegrerat Lärande vid Högskolan Väst. Titel på presentation: Digital Inclusion to Enhance Potentials of AI and Reassembling Innovations, Growth and Democracy.

Publicerat den 14 June 2019