Rekordmånga ansökningar till höstens YH-utbildningar hos FEI

Ansökan till FEI:s YH-utbildningar med start i augusti 2019 har nu stängt. Antalet sökande är fler än någonsin med i snitt tio ansökningar per utbildningsplats. Arbetet med att utveckla utbildningskvaliteten och distanstekniken FEI FLEX är givna orsaker till framgången, men det finns flera skäl.

– Tidigare deltagare berättar om FEI för vänner och kollegor, det är en stor orsak till att vi fyllt platserna. En annan viktig del är att studier på Yrkeshögskolan snabbt leder till arbete, säger Andreas Degerfeldt, verksamhetschef för FEI:s YH-utbildningar.

Yrkeshögskolan har länge varit populär bland både deltagare och arbetsgivare, delvis för att en stor del av utbildningen är praktik inom yrket. Hela nio av tio får jobb inom ett år efter avslutade studier.

– YH är populärt och en bidragande orsak till FEI:s framgångar är FEI FLEX, vår uppskattade teknik för flexibla studier vilket innebär att en kan välja att delta i klassrummet på plats eller på distans.

Den tekniska plattformen FEI FLEX kommer uppdateras ytterligare inför hösten 2019 så att undervisningen på distans blir än mer som att närvara i klassrummet. Ungefär hälften av alla som läser på FEI använder FEI FLEX.

– Framtiden är att vara flexibel. Allas liv ser olika ut, ibland kan man vara i klassrummet och ibland måste man vara hemma. Med FEI FLEX behöver deltagarna aldrig missa en föreläsning. Dessutom spelas föreläsningarna in, alla kan repetera så mycket de vill.

Nöjda deltagare är det absolut viktigaste. Vid de två senaste kvalitetsgranskningarna av Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har FEI tilldelats det högsta omdömet ”Mycket hög kvalitet”.

– Vi arbetar hela tiden med att förbättra kvaliteten och lyssnar på deltagarna. Yrkeshögskolan bygger på att vi som utbildningsanordnare arbetar nära både deltagarna och arbetslivet för att hålla utbildningarna relevanta. Alla FEI:s YH-utbildningar leder till en yrkesroll som är efterfrågad på arbetsmarknaden, säger Andreas Degerfeldt.

Ansökan till utbildningarna som startar i augusti 2019 har stängt. YH-utbildningar hos FEI som startar i september 2019 går att söka fram till 19 juni.

Här finns FEI:s YH-utbildningar

Utbildningar som fortfarande är öppna för ansökan med start i september 2019:

Publicerat den 29 May 2019