Forskningsstudie ska undersöka varför fastighetsmäklare lämnar yrket

Stiftelsen FEI Research Institute, Högskolan Väst och Mäklarsamfundet genomför nu en gemensam studie som ska undersöka varför många mäklare slutar efter bara några år. Resultatet av forskningen kommer bland annat vara stöd för utbildningsanordnare, studievägledare, arbetsgivare och arbetstagare.

– Forskningen kan förhoppningsvis ge vägledning till vad som kan behöva justeras för att klargöra vad yrket som fastighetsmäklare innebär och vilka krav som behöver ställas. För FEI:s del är givetvis utbildningskraven av särskilt intresse, säger Magnus Rolf, vd på FEI.

Fastighetsmäklaryrket är populärt och allt fler utbildar sig, men samtidigt lämnar många yrket efter bara några år. I ett gemensamt projekt ska nu FEI Research Institute, Högskolan Väst och Mäklarsamfundet ta fram underlag på hur stor andel som slutar och vilka faktorer, både individuella och professionella, som påverkar.

– Stiftelsen FEI Research Institute har grundats för att främja forskning och utveckling vid universitet och högskolor, vi är glada över att kunna belysa ett aktuellt forskningsområde. Fastighetsmäklare är ett yrke många är nyfikna på och vi hoppas att studien ska ge svar som branschen, utbildningsanordnare och inte minst säljare och köpare av bostäder kan dra nytta av, säger Magnus Rolf.

Forskningen ska användas för att bättre möta studenters och mäklares förväntningar, ge stöd i utvecklandet av befintliga och nya utbildningar och hjälpa studievägledare, arbetsgivare och arbetstagare att skapa en rättvis bild av arbetsuppgifter, arbetsmiljö och inkomst.

Anders Palmqvist, avdelningschef på Högskolan Väst:

– Vi vill få en fördjupad insikt av branschen för att bättre kunna designa mäklarutbildningen och förbereda studenterna för deras kommande arbetsliv. Studien kommer ge ökad insikt och förståelse i de mekanismer och beslut som gör att det är stor omsättning i branschen och vilka arbetsvillkor som råder. Resultatet kan användas som underlag till vidare forskning och examensarbeten.

Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet:

– Studien är viktig för att vi kommer få ett vetenskapligt fastställt resultat av orsakerna som kan användas av både utbildningsgivare och Mäklarsamfundet för att bättre ge stöd till studenter och mäklare. Det kommer också bli intressant att se om utbildningen är en språngbräda till andra närbesläktade yrken eller om de helt byter karriär.

Projektet påbörjades strax före årsskiftet och är planerat att slutföras maj 2019.

FEI Research Institute är en stiftelse som har till ändamål att stödja, stimulera och premiera forskning och utveckling inom områden där FEI bedriver eller planerar att bedriva utbildning. Ändamålet uppnås genom att stiftelsen delar ut stipendier till olika forskningsprojekt.

FEI Högskolan Väst Mäklarsamfundet Mäklarstudien

Björn Wellhagen, vd på Mäklarsamfundet, Magnus Rolf, vd på FEI och Anders Palmqvist, avdelningschef på Högskolan Väst.

Publicerat den 7 februari 2019