Nu ska FEI utbilda mäklare i Spanien och Portugal

Nytt internationellt samarbete med Fastighetsbyrån

Fastighetsbyrån Academy är FEIs och Fastighetsbyråns nya satsning för att utbilda mäklarbyråns medarbetare i Spanien och Portugal. Tack vare FEIs moderna utbildningsteknik ser Fastighetsbyrån mervärden såsom synergieffekter, effektivisering, kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan deras kontor i Sverige, Spanien och Portugal.

– Det är naturligt för oss att välja FEI som samarbetspartner, de har lång erfarenhet av utbildning och är ledande i branschen på de marknader vi befinner oss. De är precis som vi, moderna och utvecklar hela tiden verksamheten, säger Daniel Nilsson, vd Fastighetsbyrån Utland.

Utbildningen som nu erbjuds Fastighetsbyråns medarbetare har fokus på juridik, ekonomi, fastighetsvärdering och byggnadsteknik. Målsättningen är att ge spetskunskap i spanska och portugisiska lagar och regler, och därmed göra bostadsresan för köpare och säljare tryggare.

– Alla Fastighetsbyråns medarbetare ska gå den yrkestekniska basutbildningen. Dessutom kommer vi att låta flera gå påbyggnadsdelen för att efter avslutad examen kunna bli av Fastighetsbyrån certifierade utlandsmäklare, säger Daniel Nilsson.

Till skillnad från Sverige finns det inget krav att mäklare i Spanien och Portugal ska ha akademisk utbildning. Fastighetsbyrån blir första svenska aktören som utfärdar certifikat åt medarbetarna.

– Vi har funnits i Spanien och Portugal i tio år och har idag över 150 medarbetare i länderna. Alla som ansvarar för köp- och säljprocesserna ska framöver inneha certifieringen.

Den 4 september drar första kursen igång i FEIs nyöppnade lokaler i den spanska staden Alicante. Fastighetsbyråns medarbetare kommer att läsa på plats och på distans med FEI FLEX, en flexibel lösning för de som arbetar vid sidan av studierna.

– Den tekniska lösningen är väldigt bra för oss som har 25 kontor utspridda i Spanien och Portugal. Vi kan hålla nere resandet vilket sparar både tid och pengar. Det är också bra ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv.

– Vår vision är att vara Sveriges mest rekommenderade företag och certifieringen är ett kliv mot den visionen. Vi ska erbjuda branschens bästa kundupplevelse och alltid ha den expertis och kunskap som krävs för en säker bostadsaffär, säger Daniel Nilsson, vd Fastighetsbyrån Utland.

Samarbetet med FEI är löpande, även nyanställda medarbetare kommer genomgå utbildningen.

– FEI är stolta över att erbjuda Fastighetsbyråns internationella medarbetare möjligheten till kompetensutveckling. De har höga krav på kvalitet och aktuell kunskap som hjälper bostadsköpare och säljare i ett av deras livs största affär, säger Magnus Rolf, vd FEI.

 

FEI driver Sveriges största fastighetsmäklarutbildning tillsammans med Högskolan Väst. Läs mer här.

Publicerat den 4 September 2018