FEI Talent – digitalt verktyg för företagsintern utbildning

FEI erbjuder nu företag och organisationer ett unikt verktyg för utbildning av anställda som samtidigt gör det möjligt att genomföra interna förändringsarbeten. FEI Talent är en digital plattform och ett samarbete mellan FEI och TalentMiles.

– Går företagets anställda exempelvis en av våra bokföringsutbildningar kan du som företagsledare skapa specifika uppgifter för medarbetarna att lösa, direkt kopplat till verksamheten. De får på så sätt kompetensutveckling som också är relevant för företagets behov, säger Magnus Rolf, vd på FEI.

Företaget TalentMiles har i många år arbetat med förändringsarbete och utvecklat en digital plattform som minskar kostnader för utbildningsåtgärder och personalutveckling. Genom att kombinera utbildning med aktuella arbetsuppgifter ökar även engagemanget hos deltagarna.

– Det vi ser som den största framgångsfaktorn i vårt sätt att arbeta med organisationer är framför allt att deltagarna coachas till att göra faktiska förändringar i det dagliga arbetet och därmed utvecklas genom devisen ”learning by doing”. I applikationen har man dessutom möjlighet att se hur man ligger till i sina uppdrag jämfört med gruppen, men självklart utan att se specifika personer, samt få direkt feedback på de aktiviteter man genomför, berättar Bo-Magnus Salenius, en av grundarna till TalentMiles.

FEI Talent är helt distansbaserat, det går att följa medarbetarnas utveckling från varsomhelst. Det är ytterligare ett steg för FEI i att erbjuda en helhetslösning för organisationers kompetensutveckling.

– Det här är ett innovativt och agilt sätt att både vidareutbilda medarbetarna och utveckla verksamheten, säger Magnus Rolf.

Välkommen 11 september till jazz-frukost för att lära dig mer om FEI Talent.

 

Läs mer om FEI Talent: https://www.fei.se/fei-talent-foretagsspecifika-program/

Publicerat den 10 augusti 2018