Intresset stort för kunskapsseminarier i Almedalen

Det måste bli enklare för individer att investera i ny kunskap. Ge chefen verktyg att ta hand om de anställdas psykiska hälsa. Rörlighet på bostadsmarknaden handlar om möjligheten att göra något med sitt liv och flytta till jobb eller kärlek. Fyra almedalsseminarier och ett lexikon av lärande.

– Att föra dessa viktiga samtal i en så inspirerande miljö som Almedalsveckan är väldigt roligt. Vi lyfte tillsammans viktiga frågeställningar och möjliga lösningar, det var en dag full av lärande. Stort tack till våra partners, paneldeltagare och alla besökare, säger Magnus Rolf, vd på FEI.

FEI arrangerade fyra seminarier tillsammans med Högskolan Väst, Civilekonomerna, Fastighetsmäklarförbundet samt Nacka kommun och Vercity. Intresset var stort i den närmare fullsatta trädgården hos FEI i Visby, totalt kom över 200 besökare under dagen.

– Vi är såklart väldigt stolta över att lyfta dessa viktiga frågor tillsammans med så duktiga samarbetspartners. Näringsliv, skola och politiska initiativ skapar tillsammans de bästa förutsättningarna för individers lärande, psykiska välmående och en välfungerande bostadsmarknad, säger Magnus Rolf.

 

FEIs fyra seminarier i Almedalen 2018

Seminarium – Hur ska företag och organisationer arbeta för att bidra till minskad psykisk ohälsa?

Arrangör: FEI- Företagsekonomiska institutet, Civilekonomerna

Även om sjuktalen går ner fortsätter de psykiatriska diagnoserna att öka, vad beror detta på? Vilka långsiktiga konsekvenser har den utbredda psykiska ohälsan på människor och samhälle?

I panelen: Civilekonomernas förbundsordförande Lee Wermelin, Maria Grudén, vd på Great Place to Work, Rosaline Marbinah, ordförande LSU och Johan Waara, leg. organisationspsykolog.

FEI och Civilekonomerna i Almedalen om psykisk hälsa

LSUs ordförande Rosaline Marbinah talar inför ett fullsatt seminarium.

 

Seminarium – Vilka vägar finns för att möta framtida behov av livslångt lärande?

Arrangör: FEI- Företagsekonomiska institutet, Högskolan Väst

Är dagens utbildningar anpassade för framtidens krav på livslångt lärande? Hur ser vi till att utbildningarna som erbjuds har en arbetsmarknadsanknytning? Hur nyttjar vi tekniken och ökar tillgängligheten?

I panelen: Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst, Johan Winsborn, kvalitets- och auktorisationschef Almega Utbildningsföretagen, Peter Hellberg, vice ordförande Unionen och Martin Johansson, projektledare Loops på Lin Education.

FEI och Högskolan Väst talade i Almedalen om livslångt lärande

Högskolan Västs prorektor Jan Theliander talade bland annat om vikten av det livslånga lärandet.

 

Seminarium – Rörlighet på bostadsmarknaden – hur sätter vi igång flyttkedjan?

Arrangör: FEI- Företagsekonomiska institutet, Fastighetsmäklarförbundet

Det råder bostadsbrist i Sverige och ett ökat byggande räcker inte för att lösa den nuvarande situationen. Hur sätter vi igång flyttkedjan för att jämna ut det nuvarande bostadsbeståndet? Hur många flyttar behöver vi för att nå en bostadsbalans? Hur kan unga lättare ta sig in på bostadsmarknaden? Vilka blir effekterna på bostadsmarknaden när man bygger bostäder?

I panelen: Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna, Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen, Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet och Carolina Stegman, vd Fastighetsmäklarförbundet.

FEI och fastighetsmäklarförbundet talade i Almedalen om flyttkedjan

Förbättrad kommunikation och infrastruktur var några av lösningarna som diskuterades för att lösa upp flyttkedjan.

 

Seminarium – Hur ser framtidens högre utbildning ut?

Arrangör: FEI- Företagsekonomiska institutet, VERCITY, Nacka kommun

Majoriteten av de barn som går i lågstadiet nu kommer att ha ett yrke som det i dag saknas utbildning för, Sverige saknar 70 000 lärare och samtidigt är kompetens och kunskap allt mer en färskvara. Det är tydligt att högre utbildning måste utvecklas för att kunna hantera framtiden.

Nacka har tillsammans med aktörer öppnat en pilotplats för högre utbildning, VERCITY, en galleria för högre utbildning. Nu kommer Vercity till Almedalen för att bjuda in till samtal om hur tekniken kan påverka pedagogiken, hur utbildning blir mer inkluderande och hur utbildning ska finansieras genom hela livet.

I panelen: Ante Runnquist, head of learning bildningskvarteren i Nacka Kommun, Klara Adolphson, medgrundare till Decoding X, Jannie Jeppesen, vd Swedish EdTech Industry, Malin Påhls Hansson, ordförande i Saco Studentråd och Pär Lager, ordförande Almega Utbildningsföretagen.

FEI och Vercity talade i Almedalen om framtidens högre utbildning

 Digitalisering och flexibilitet gör utbildningar mer tillgängliga vilket möjliggör framtida lärande.

 

Läs om FEIs tidigare år i Almedalen här.

Publicerat den 7 augusti 2018