FEI om digitaliserad utbildning på NIBS årliga konferens

Företrädare från 50 internationella högskolor var med på NIBS årliga konferens 16-18 maj. Årets värd var Babeș-Bolyai University i Cluj Napoca, Rumänien. FEIs Anna Fahlgård och Colin Knapp presenterade FEI FLEX, en digitaliserad utbildningsplattform för realtidsundervisning på distans och som moderniserar internationell utbildning.

– Det finns ett stort internationellt intresse för FEI FLEX, under föreläsningen livesände vi från både London och Stockholm. Vi fick under konferensen också ta del av intressanta lärdomar från andra framstående utbildningsaktörer, säger Magnus Rolf, vd på FEI.

I årsskiftet 2018 blev FEI upptagna som första svenska medlem i NIBS, Network of International Business Schools, en sammanslutning av över 70 högskolor från fler än 30 länder. Syftet med NIBS är att dela kunskap och erfarenheter och på bästa sätt verka för ökad internationalisering på högskoleprogram världen över.

– Det var väldigt roligt att vi fick chansen att tala på konferensen och ett bevis på att vår distansbaserade utbildningsform även har en internationell relevans. Med våra digitala klassrum kan deltagare och lärare interagera med varandra på ett helt revolutionerade och gränslöst sätt.

NIBS erbjuder bland annat studentutbytesprogram mellan lärosätena och gemensamma undervisnings- och forskningsprogram.

– Under konferensen kom frågan om en internationell forskningsfond upp, något vi på FEI är väldigt intresserade och där vi hoppas kunna bidra genom vår egen forskningsstiftelse FEI Research Institute.

Läs mer om NIBS på deras hemsida.

Publicerat den 13 juni 2018