Nu ska digitaliseringens baksida studeras

Nya stipendiater till FEI Research Institute

Företag i Sverige är mitt uppe i en digital omställning. Förutom att skapa nya möjligheter medför omställningen utmaningar och även svårigheter. Leon Caesarius och Jukka Hohenthal vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, har tilldelats FEI Research Institutes stipendium på totalt 200 000 kr för att studera hur problemen som uppstår kan lösas i praktiken.

– Ämnet är viktigt för både Sverige och näringslivet, därför är det extra kul att utse Leon och Jukka till stipendiater. FEI vill ligga i framkant när det kommer till kunskap om digitalisering för att ge näringslivet rätt kunskap och kompetens i våra utbildningar, säger Magnus Rolf, vd på FEI.

Jukka Hohenthal, docent i marknadsföring, och Leon Caesarius, doktor i företagsekonomi, har tidigare forskat om hur ny digital teknologi påverkar möjligheterna att bedriva marknadsföring. Nu tilldelas de FEI Research Institutes stipendium för att forska om digitaliseringens baksida.

– Många företag kämpar med hur de ska hantera digitaliseringens utmaningar. Genom att undersöka hur andra gått tillväga och vilka resultat de fått kan vi börja dra slutsatser som är praktiskt implementerbara på företag i Sverige, säger Jukka Hohenthal.

– Målsättningen med vår nya studie är att konkretisera och specificera digitaliseringens utmaningar så att företagsledare kan använda kunskapen i den digitala omställningen, säger Leon Caesarius.

FEI Research Institute har som syfte att stödja, stimulera och premiera forskning och utveckling inom områden där FEI bedriver eller planerar att bedriva utbildning.

– En stor del av Sveriges forskningsanslag går idag till grundforskning, inte forskning som riktas mot företag och näringsliv. Därför är initiativ som FEI Research Institute väldigt värdefulla, säger Jukka Hohenthal.

– Stipendiet betyder mycket för vårt projekt och jag vill ge en stor eloge till FEI som bidrar till forskning som är relevant för svenskt näringsliv, säger Leon Caesarius.

Läs mer om FEIs arbete med forskning och utveckling.

Publicerat den 7 maj 2018