Börja direkt! – Nytt utbildningskoncept av FEI och Högskolan Väst

FEI lanserar i samarbete med Högskolan Väst ett helt nytt utbildningsupplägg för aspirerande fastighetsmäklare. Med Börja direkt! går det att starta studierna direkt efter anmälan. Över 200 färdiga fastighetsmäklare examinerades via FEI under 2017, målet är examinera minst lika många i år.

– Alla ledande mäklarkedjor och många fristående fastighetsmäklare anlitar FEI, vi är stolta över detta förtroende. Börja direkt! är ett sätt att erbjuda nya innovativa utbildningsmöjligheter för både deltagare och företag, säger Magnus Rolf, vd på FEI.

Fastighetsmäklare 120 hp är en uppdragsutbildning som vänder sig till medarbetare i Sveriges mäklarföretag. Med det nya konceptet ”Börja direkt!” kan nya deltagare komma igång med studierna direkt efter anmälan och läsa de första två kurserna av programmet på egen hand, för att sedan ansluta till någon av de ordinarie utbildningsstarterna.

– Vi skickar kurslitteratur och inloggningsuppgifter till vår digitala portal. Här tar deltagare del av inspelade lektioner och studiematerial. De måste också testa sina kunskaper efter varje avsnitt och avsluta med att tentera. Genom att starta direkt blir de också registrerade snabbare, något vi vet att många deltagare kommer uppskatta.

Lärarledda lektioner ges i Stockholm, Göteborg och Malmö samt på distans via FEI FLEX – deltagarna väljer själva vad som passar bäst. Lärarna är handplockade och utbildningen som ges i samarbete med Högskolan Väst, är utformad efter Fastighetsmäklarinspektionen krav.

– Samarbetet med Högskolan Väst ger utbildningen den förankring som är ett måste enligt lagstiftningen. Högskolan garanterar den akademiska kvalitén och utfärdar högskolepoäng.
Från våren 2018 går det dessutom att bygga vidare på utbildningen och läsa till Civilekonom – en filosofie kandidat-examen vid Högskolan Väst som uppfyller Civilekonomernas medlemskrav.

– Det ger ytterligare kompetens inom det företagsekonomiska området, något som fastighetsmäklare värderar högt. Vår fastighetsmäklarutbildning är modern och Sveriges största men vi vill även erbjuda kompletterande kurser som deltagare och arbetsgivare efterfrågar, säger Magnus Rolf, vd på FEI.

Mer om Börja direkt!

Fastighetsmäklare 120 hp ges med distansportalen MY FEI, består av 14 kurser och har löpande kursstarter under året. Efter anmälan har deltagaren tre val.

  • Vänta till ordinarie start

Som en vanlig utbildning.

  • Mjukstart

Deltagaren får ett digitalt självstudiepaket för två av de 14 kurserna som ingår i utbildningen. Det är en bra möjlighet att vänja sig vid högskolestudier och ger deltagaren tid att i lugn och ro gå igenom materialet och sedan tentera under ordinarie utbildningstid.

  • Rivstart

Deltagaren får ett digitalt självstudiepaket för två av de 14 kurserna som ingår i utbildningen och tenterar dessa några veckor efter ordinarie kursstart. Deltagaren får ett förkortat schema och blir klar snabbare med utbildningen.

Publicerat den 13 mars 2018