”Kunskapen har tydlig koppling till arbetslivet”

Redovisningsekonomen Josefine Karlström, 28 år från Stockholm, gick Ekonomichefsprogrammet Controller hos FEI. Hennes arbetsgivare både rekommenderade och finansierade utbildningen.

Varför valde du just Ekonomichefsprogrammet Controller?

– Jag ville fördjupa kunskaperna inom ekonomi och blev rekommenderad av min arbetsgivare att gå den här utbildningen. Jag tittade på olika utbildningar och möjligheten att studera på distans var det som fick mig att välja just FEI.

Vad är bäst med utbildningen?

– Det är att lärarna arbetar med de ämnen de lär ut och kan ge exempel tagna direkt ur verkligheten vilket många gånger gör det lättare att förstå och lära sig. En annan sak är att kursen är anpassad efter att du arbetar samtidigt, samt att du har möjligheten att närvara på plats under lektionerna eller på distans med FEI FLEX.

Läs också: “Utbildningen innehåller de viktigaste bitarna jag behöver”

Ledde utbildningen till något nytt?

– Nya kunskaper som förhoppningsvis kommer att hjälpa mig till nya karriärmöjligheter som jag inte hade haft annars.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

– Jag har inga speciella planer i nuläget men är övertygad om att de nya kunskaperna kommer att leda till både utveckling och nya möjligheter. Det är möjligt att jag återvänder till FEI framöver för att fördjupa mig i de ämnen som varit särskilt intressanta.

Publicerat den 21 February 2018