Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Dr Sara Ekberg, vinnare av Oskar Sillén-priset 2018

Årets vinnare av Oskar Silléns pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi är nu offentliggjord. Priset tilldelades dr Sara Ekberg, Jönköping International Business School samt Australian Institute for Business and Economics, the University of Queensland, för avhandlingen “The role of organizational integrity in responses to pressures: A case study of Australian newspapers”.

– Det är med glädje och stolthet som vi ger årets Oskar Sillén-pris och stipendium till Sara Ekberg. Det är 15:e gången i ordningen som detta prestigefyllda pris delas ut av FEI. Vi vill rikta ett stort grattis till Sara och ett särskilt tack för att hon flög in från Australien, där hon numera bor och verkar, för att ta emot priset och presentera sin avhandling, säger Magnus Rolf, vd på FEI.

– Vi vill också passa på att tacka professor Sven-Erik Sjöstrand för hans mångåriga arbete i juryn när han nu lämnar över stafettpinnen till sin professorskollega på Handelshögskolan, Andreas Werr. Oskar Sillén-prisets starka ställning beror i hög grad på Sven-Eriks och övriga juryns fantastiska engagemang.

 

Priset delades ut av professor Sven-Erik Sjöstrand tillsammans med Företagsekonomiska Institutets styrelseordförande Leif Persson vid en ceremoni i Stockholm.

Juryns motivering lyder:

”Denna tvärvetenskapliga studie av ‘organisatorisk integritet’ bygger på observationer av och intervjuer i två australiensiska tidningar som utsatts för starkt yttre tryck. Ambitionen med studien är att kartlägga vilken roll en organisations kärnvärden, särskilda kompetenser och styrande principer har i särskilt pressade situationer.

Med fokus på integritetsdimensionen tar Sara Ekbergs avhandling främst avstamp i klassisk institutionell teori. Hon tar den sedan ett steg vidare både med hjälp av kreativ fantasi och en god portion uppfinningsrikedom.

En huvudfråga i hennes arbete är hur en stressad organisation skall kunna hantera avvägningen mellan å ena sidan de över lång tid utvecklade grundläggande idéerna/idealen och å andra sidan de olika legitimitetskrav som från tid till annan reses av olika intressenter.

I sina slutsatser förmedlar Ekberg betydande insikter om den stora betydelse – på gott och ont – en starkt utvecklad organisatorisk integritet kan ha för företag som verkar i miljöer som är präglade av ett stort omvandlingstryck. Ekberg visar därvid både hur de grundläggande värdefrågorna kommer upp till ytan och vilken roll de spelar för organisationernas vidare utveckling.”

 

Sara Ekbergs doktorsavhandling: The role of organizational integrity in responses to pressures: A case study of Australian newspapers

 

+