”Jag hade användning av kunskaperna direkt i min nuvarande tjänst”

Som Senior Account Manager på det tyska finansieringsbolaget CHG-Meridian Sweden AB ville Håkan Glans från Stockholm få större inblick i momsfrågor inom och utanför EU. Lösningen blev att arbetsgivaren finansierade studierna i FEIs Moms I, vilket gav Håkan kunskaper han kunde tillämpa direkt i yrkesrollen.

Varför valde du att gå kursen?

– Främst ville jag få bättre inblick i olika momsfrågor rörande inköp av varor och tjänster inom och utanför EU. Fler och fler affärer sker över landgränser och med komplicerade upplägg. Konsekvenserna kan bli stora om man inte är tillräckligt påläst i momshanteringen.

Vad var bäst?

– Kursen gav en översikt till olika momssituationer och även förtydliganden till regelverket kring mervärdesskatt.

Ledde kursen till något nytt?

– Jag fick en större förståelse av momsproblematiken och att det är viktigt att förstå sambandet innan en affär genomförs. De nya kunskaperna kommer jag ha användning av direkt i min nuvarande tjänst.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

– Inget inplanerat just nu men längre fram blir det säkert en fortsättning med Moms II-kursen hos FEI.

Läs mer om FEIs juridik- och skattekurser.

Publicerat den 5 December 2017