”Min arbetsgivare har bara goda erfarenheter av FEI”

När det var dags för Anna Rothzén, 44 år från Tidaholm, att få nya arbetsuppgifter inom löneberedning föll valet på FEIs kurs Lön II. Arbetsgivaren finansierade studierna och idag är Anna trygg med sina nya uppgifter och arbetar även som HR-assistent.

Hej Anna! Vad fick dig att välja FEI och Lön II-kursen?

– Jag skulle få nya arbetsuppgifter inom löneberedning och min arbetsgivare Nowa Software AB finansierade min kompetensutveckling. De har haft flera deltagare hos FEI och bara goda erfarenheter. Det är bra kurser med gedigen kunskap där du direkt får användning av kunskaperna.

Berätta vad du tyckte var bra med utbildningen.

– Kursen har ett bra och lärorikt upplägg. FEI varvar teori och praktiska uppgifter som gör att vi får tänka till och lösa case baserat på verkliga händelser. Kursmaterialet är mycket bra och kan användas som stöd senare i arbetslivet.

Var du med på lektionerna i Stockholm eller med FEI FLEX?

– Jag var bara med på lektionerna i Stockholm, diskussionerna som uppkommer i gruppen lär jag mig mycket på. Eftersom kursen är uppdelad på flera tillfällen går det lätt att kombinera jobb och studier.

Läs också: ”Blandningen av teori och praktik var perfekt”

Berätta om dina arbetsuppgifter före och efter utbildningen.

– Före utbildningen arbetade jag som redovisningsekonom men inte med löner. Nu har jag tagit över löneberedningen på arbetsplatsen och arbetar med både detta och som HR-assistent. Löneberedning är ett brett område med många olika delar, och vi har gått igenom allt på kursen.

Hur skulle du beskriva att det är att studera hos FEI?

– Mycket trevligt! Miljön, stämningen, atmosfären – allt. Vi hade en bra sammanhållning i gruppen och kunniga lärare som alla var måna om att vi kursdeltagare blev väl omhändertagna.

Publicerat den 30 November 2017