”Jag fick utökade arbetsuppgifter och behövde nya teoretiska kunskaper”

När företaget stod inför en stor förändring och Åsa Åström, 46 år från Piteå, fick nya arbetsuppgifter tyckte både hon och arbetsgivaren Reclaimit AB att nya kunskaper behövdes. Tillsammans med arbetsgivaren som också finansierade studierna, beslutade Åsa att läsa FEIs kursserie Bokföring I-III vilket gav stor personlig utveckling och ledde till nya framsteg på jobbet. Dessutom har Åsa möjlighet att ta Certifikat Bokföring, ett bevis på mycket goda kunskaper i området.

Varför valde du att gå bokföringskurserna?

– Jag fick faktiskt tipset att studera av min chef. Han hade letat efter utbildningar på nätet och hittat FEI, upplägget lät väldigt intressant. Då vi var osäkra på min kunskapsnivå blev valet att börja från grunden med Bokföring I.

När du började, varför passade det bra just då?

– Företaget befann sig i en förändring där jag skulle få utökade arbetsuppgifter, bland annat ansvar för den löpande redovisningen. Jag har tidigare läst ekonomiprogrammet på gymnasiet och en kurs i företagsekonomi på högskolenivå, kunskaper som kändes daterade. Med kursen Bokföring I fick jag en jättebra grund och mina gamla praktiska kunskaper blev aktuella igen!

Vad var bäst med kursen?

– Lärarna är otroligt duktiga. Studieupplägget är också jättebra, där teori blandas med autentiska praktikfall och där det går att sätta kunskaperna i ett sammanhang.

Studerade du på plats i Stockholm eller med FEI FLEX?

– Alla kurser gick jag på plats i Stockholm. Det gav mig ett stort mervärde att få träffa kurskamrater som arbetar i olika branscher men med liknande arbetsuppgifter som jag själv har.

Ledde utbildningen till något nytt?

– Nya kunskaper inom bland annat periodisering, löpande bokföring och moms- och skatteredovisning. Jag har även fått nya arbetsuppgifter och vi har börjat sälja en del av min arbetstid till andra företag som behöver hjälp med redovisningen.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

– Jag trivs väldigt bra på min arbetsplats och har gjort en stor utvecklingskurva det senaste året. Det är ett stort framsteg att kunna sätta mig in i andra bolag och sköta deras löpande bokföring och redovisning. Jag hoppas på fortsatt utveckling framöver, planen är att gå den sista kursen i bokföring, Bokföring IV. Sedan vill jag öka kunskaperna inom lönehantering, jag har redan gått Lön I hos FEI. Så nästa mål är att gå Lön II!

Publicerat den 30 June 2017