Employer Branding: Stärk varumärket och bli en attraktiv arbetsgivare

Strategisk kompetensförsörjning inlägg 2

Employer Branding är ett ämne som är hett och rätt just nu. Genom att bygga ett starkt varumärke som arbetsgivare blir företaget en spännande arbetsplats med goda karriärmöjligheter och värderingar som lättare kan locka, och behålla, medarbetare.

Cecilia Nyblom arbetar som konsult på Sweden HR group och är specialiserad inom just Employer Branding. Hon undervisar också i den populära kursen ”Strategisk kompetensförsörjning” hos FEI.

– Företag som arbetar aktivt med Employer Branding och vill bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke måste börja med sig själva – man behöver börja inifrån. Ett skäl till varför man vill jobba med Employer Branding kan vara att företaget har ett behov av att lättare attrahera och/eller behålla sina medarbetare. I många branscher spiller även resultatet av arbetet över till kundsidan och man får fler och nöjdare kunder. Människor vill ju ofta köpa tjänster och varor av företag som tar hand om sina anställda. När det finns en bra arbetskultur genomsyrar det ofta hela vägen till kunden.

Det första företag behöver fråga sig är vilket syfte Employer Branding-arbetet ska ha. Ska verksamheten växa och attrahera fler medarbetare eller behövs det en annan typ av kompetens? Har företaget en högre personalomsättning än önskvärt och behöver jobba med att behålla vissa medarbetare lite längre? Upplever anställda att de inte får det som lovades under rekryteringsprocessen, vilket bidrar till missnöje?

– För att Employer Branding-arbetet ska ge önskvärd effekt måste det såklart stötta företagets mål och vision. Det är viktigt att göra grundarbetet först och förstå vart ni vill komma, för att sedan kunna ta fram ”hur vi gör det”. Vilka är det vi riktar oss till? Huruvida det handlar om kockar eller IT-konsulter påverkar sannolikt strategin. Vad tycker våra anställda om oss som arbetsgivare? Vad är, enligt dem,  våra styrkor? Vad lockas de av? I vilka kanaler finns de och på vilket sätt vill de bli kommunicerade till? Först när vi vet vilka vi ska rikta oss till, var de finns och vad de går igång på kan man börja arbeta med en attraktiv kommunikations- och aktivitetsplan, säger Cecilia Nyblom.

Cecilia Nyblom hjälper dagligen företag och organisationer att bli attraktivare arbetsgivare i syfte att locka till sig, utveckla och behålla sin anställda. På FEI undervisar hon i Strategisk kompetensförsörjning.

Att erbjuda kompetensutveckling värderas oftast mycket högt i valet av attraktiva arbetsgivare. FEI erbjuder utbildning och kompetensutveckling till företag och organisationer i hela Sverige.

Publicerat den 9 September 2016