By visiting fei.se you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.

Claes Bohman

Claes Bohman
Handelshögskolan i Stockholm

 Claes Bohmans avhandling ger nya kunskaper om den dynamik som uppträder i de processer där företag externt försöker attrahera förnyelsekraft. 

 

Avhandling: Attraction – A New Driver of Learning and Innovation

Juryns motivering:

”Avhandlingen är en studie av vad som krävs av ett företag för att det skall kunna erövra, behålla och utveckla en långsiktig konkurrenskraft. I grunden handlar det om att ett företag kontinuerligt måste arbeta på att förnya sig och bygga affärsmöjligheter.

I detta arbete fokuserar författaren särskilt på de processer där företag möter externa innovatörer som presenterar nya produktidéer som de i en nära samverkan vill kommersialisera.

Studiens resultat indikerar att det är viktigt för företagens långsiktiga förnyelseförmåga att de aktivt arbetar för att infånga dessa externa flöden av idéer och (potentiella) innovationer.

Avhandlingen är ett välgjort och välskrivet arbete av hög internationell klass som behandlar ett centralt företagsekonomiskt fält. Dispositionen är klar och koncis och en väl underbyggd teoretisk plattform presenteras. Författaren uppvisar en god metodologisk förtrogenhet och den empiriska insatsen är gedigen. Fallstudierna analyseras på ett både eftertänksamt och kreativt sätt och de slutsatser som dras är grundligt motiverade.

Resultaten tillhandahåller ny kunskap om den dynamik som uppträder i de processer där företag externt försöker attrahera förnyelsekraft. På ett mer generellt plan bidrar avhandlingen till vårt allmänna vetande om innovationsförlopp och strategiska processer”.

Sammanfattning:

In business environments characterized by technological change and rapid imitation, firms must continually innovate and identify new opportunities in order to remain competitive. This study investigates how external actors provide firms with innovative opportunities, ideas, and solutions. Specifically, it examines how firms are influenced by being approached by external innovators who “pitch” ideas for new products that they want to commercialize in cooperation with the firm. Conceptually, the study analyzes firms as magnets to which ideas and resources from outside the firm are attracted.

Employing a multiple case study design of Swedish and U.S. companies, the thesis reveals that a firm’s capacity for innovation and exploration of new opportunities is partly shaped by its ability to attract ideas and inventions from the outside environment. It also demonstrates that firms that are particularly attractive to external innovators are in a favorable position to identify and act on strategic opportunities and threats that emerge in their competitive environments.

The findings of the study suggest that in order to support their innovation and strategy creation processes, firms should work to stimulate inflows of externally developed ideas and inventions. This involves building a reputation for being trustworthy and receptive to external ideas, as well as broadcasting innovation projects and strategies so that external actors can easily understand how their ideas and inventions might fit into the firm’s innovation projects and strategies.

+