Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Pristagarna Maria Gårdängen och Olof Brunninge tar upp frågor om aktiemarknaden ur ett mikroperspektiv respektive hur identitetsfrågor ger företag stadga vid förändring.

Maria-och-Olof

Maria Gårdängen
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Avhandling: Share Liquidity and Corporate Efforts to Enchance it – A study on the Swedish Stock Exchange

Juryns motivering:

”Denna studie belyser hur aktiekursmarknaden fungerar i ett mikroperspektiv. Fyra närgångna studier visar aspekter på handeln med aktier på Stockholms Fondbörs. En studie visar hur köp- och säljkurser varierar. En visar vad som händer med kursen när en aktie delas upp i flera. Den tredje studien ser på nyemissioner och den fjärde visar vad som händer när aktier även noteras på en annan börs.

Studierna är väl förankrade såväl i kända teorier som i praxis. De är omsorgsfullt genomtänkta och elegant genomförda. Resultaten redovisas föredömligt klart. De avslutande reflektionerna visar hur händelser på marknaden kan spjälkas upp i sina beståndsdelar, vilket ger inspiration och uppslag till fler studier av detta slag.

Sammanfattning:

All modern firms need access to capital markets at the lowest possible cost. Today’s investors want to be able to increase or decrease their ownership rapidly, at low transaction costs and they demand return compensation for the trading costs they meet. This means that the price of the firm’s security will reflect its share liquidity characteristics. Consequently liquidity-increasing financial investments can increase the value of the firm, which in turn will lead to a reduction in the firm’s cost of capital. The thesis consists of four studies that explore share liquidity for Swedish firms listed on the Stockholm Stock Exchange. The first study provides insight into the question of key determinants of cross-sectional variations in bid-ask spreads in a purely order-driven market. The second study examines the impact of stock splits on the liquidity of securities in an order-driven market and the relationship between after-split spread changes and different pre-split firm-specific variables. The third study investigates the impact of equity issues on the liquidity of securities in an order-driven market and the relationship between after-issue spread changes and different pre-issue firm-specific variables. The fourth study analyzes the impact of cross-listing on a major foreign stock exchange on the share liquidity in the home market and the relationship between after-listing spread changes and different pre-listing firm-specific variables.

Olof Brunninge
Jönköping International Business School

Avhandling: Organisational self-understanding and the Strategy dynamics in Scania and Handelsbanken

Juryns motivering:

Denna studie visar hur människor i organisationer ser på sig själva och sin historia i strategiska processer. Den bygger på observationer och intervjuer i två svenska storföretag – Scania och Handelsbanken. Undersökningen är realistisk och trovärdig. Den visar hur människorna i organisationerna har lyckats med att bevara kontinuitet i verksamheten samtidigt som yttre villkor har förändrats dramatiskt. Båda företagen har lagt mycket engagemang på att återberätta sin historia. Företagen är väl kända men denna analys tillför många nya insikter om deras situation och om hur de resonerar internt för att ta sig fram genom prövningar och utmaningar. Här finns mycket att lära om hur identitetsfrågor kan ge stadga när företag förändras.

Sammanfattning:

This thesis investigates the role of organisational self-understanding in strategy processes. The concept of organisational self-understanding denotes members’ understanding of their organisation’s identity. The study illustrates that strategy processes in companies are processes of self-understanding. During strategy making, strategic actors engage in the interpretation of their organisation’s identity. This self-understanding provides guidance for strategic action while it at the same time implies understanding strategic action from the past.

Organisational self-understanding is concerned with the maintenance of institutional integrity. In order to achieve this, those aspects of selfunderstanding that have become particularly institutionalised need to develop in a continuous man…

+