fei_elever_060322_139
Key Account Manager (KAM) 400p (Ingen start 2016)
Utbildningen Key Account Manager är en utmärkt utbildning för dig som vill starta en karriär inom – eller byta karriär till – detta spännande och viktiga yrkesområde.

Utbildningen ger dig kunskaper som hjälper dig att förstå, analysera och agera utifrån nyckelkunders behov och önskemål. Företagens stora kunder blir allt viktigare vilket gör att kraven på ansvariga för dessa kunder ökar. Du får en verktygslåda som gör att du kan ”prata samma språk” och på samma nivå som företagets viktigaste kunder när det gäller bland annat ekonomiska beräkningar, marknadsföring och omvärldsanalys.

Vad är en Key Account Manager?

En Key Account Manager ansvarar för företagets viktigaste och största kunder. Syftet med utbildningen är att ge en mycket god teoretisk grund, utveckla ett strategiskt och analytiskt tänkande kombinerat med praktisk tillämpning i yrkesrollen. Det är även att utveckla en god förmåga att hantera och förstå kundernas verksamhet och befattningshavarnas handlande.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • planera ett samarbete med nyckelkunder med höga etiska krav
 • värdera potentiella nyckelkunder
 • vara intern projektledare mot företagets nyckelkunder
 • analysera kundgrupper och behov på marknaden
 • kunna föreslå förändringar för nyckelkunder för att öka kundvärdet
 • utforma en strategi för nyckelkunder
 • affärsutveckla verksamheten tillsammans med nyckelkunderna

 

Exempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara Key Account Manager, Storkundsansvarig, Kundansvarig säljare eller Företagssäljare beroende på företagets organisationsstruktur.

Kort om utbildningen

Key Account Manager är en Yrkeshögskoleutbildning (Yh) som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under 2 år och får en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Under Lärande i arbete (LIA) följer man arbetsplatsens arbetstider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkesområdet.

Omfattning: 400 p, heltid, 80 veckor varav 22 veckor Lärande i arbete (LIA)
Finansiering: avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel CSN
Var? FEI city campus, Kammakargatan 5 i centrala Stockholm
När? Ingen start 2016
Kontakt? Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se

Antagningskrav

För att kunna antas till utbildningen ska du ha:

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Minst två års yrkeserfarenhet inom försäljning eller motsvarande kunskaper

 

 • Efter Yh: universitetsexamen! fei_beth_081218_232

  Efter Yh: universitetsexamen!
  Efter ett du har tagit Kvalificerad Yh-examen på FEI kan du fortsätta med studier till en universitetsexamen. Du erbjuds dessutom särskilt förmånliga villkor i form av rabatt på kursavgiften.

  Läs mer
 • Mer om Key Account Manager
  Innehåll
  LIA och ledningsgrupp

Hoppa till verktygsfältet