Sabine
Exportsäljare 400p Stockholm (Ingen start 2016)
Exportsäljare är en utmärkt utbildning för dig som vill arbeta med affärer över internationella gränser. Du vill ha en viktig roll i ett företags satsning på utveckling och etablering på utländska marknader. Du vill lära dig förstå hur olika exportmarknader fungerar och vilka insatser som krävs för att göra framgångsrika affärer på dessa marknader.

Utbildningen ger dig kunskaper som hjälper dig att förstå, analysera och agera utifrån internationella kunders behov och önskemål. Företagens export blir allt viktigare vilket gör att kraven på exportkunder ökar. Du får en verktygslåda som gör att du kan ”prata samma språk” och på samma nivå som företagets internationella kunder när det gäller bland annat ekonomiska beräkningar, marknadsföring och omvärldsanalys.

Vad är en Exportsäljare?

En Exportsäljare ansvarar för företagets internationella kunder. Syftet med utbildningen är att ge en mycket god teoretisk grund, utveckla ett strategiskt och analytiskt tänkande kombinerat med praktisk tillämpning i yrkesrollen. Det är även att utveckla en god förmåga att hantera och förstå kundernas verksamhet och befattningshavarnas handlande.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • självständigt hantera de språkliga, juridiska och ekonomiska villkor som krävs för att utveckla långsiktiga och affärsmässiga kundrelationer på en internationell marknad
 • självständigt kunna analysera, värdera och genomföra olika sälj- och marknadsstrategier på en internationell marknad
 • göra professionella förslag i komplexa besluts- och affärssituationer i internationell försäljning

Exempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara Exportsäljare, Internationell säljare, Account Manager, Key Account Manager eller Företagssäljare beroende på företagets organisationsstruktur

Kort om utbildningen

Exportsäljare är en Yrkeshögskoleutbildning (Yh) som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under två år och får en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Under Lärande i arbete (LIA) följer man arbetsplatsens arbetstider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkesområdet. Vissa delkurser ges delvis på engelska.

Omfattning: 400 p, heltid, 80 veckor varav 22 veckor Lärande i arbete (LIA)Finansiering: Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel CSN
Var? FEI city campus, Kammakargatan 5 i centrala Stockholm
När? Ingen start 2016
Kontakt? Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se

Antagningskrav

För att kunna antas till utbildningen ska du ha:

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper i form av lägst godkänt (D eller E) i Engelska B och Matematik B eller motsvarande kunskaper.
 • Minst två års yrkeserfarenhet inom försäljning (minst halvtid).
 • Mer om Exportsäljare

  Innehåll
  LIA och ledningsgrupp

 • Efter Yh: universitetsexamen! fei_beth_081218_232

  Efter Yh: universitetsexamen!
  Efter ett du har tagit Kvalificerad Yh-examen på FEI kan du fortsätta med studier till en universitetsexamen. Du erbjuds dessutom särskilt förmånliga villkor i form av rabatt på kursavgiften.

  Läs mer
Hoppa till verktygsfältet