Betongbilder till FEI.SE4
Betongingenjör – reparation 300p (Ingen start 2016)
I yrkesrollen betongingenjör inom reparation gör du tillståndsbedömningar av skadade betongkonstruktioner och föreslår åtgärder samt ansvarar för att handla upp underentreprenörer. Utbildningen genomförs av FEI i samarbete med CBI Betongsinstitutet som ingår i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Utbildningen ger dig kunskap om hur betongkonstruktioner är uppbyggda, kunna bedöma tillståndet hos skadade konstruktioner och bedöma reparationsbehovet. Utbildningen ger även förståelse för kompatibiliteten mellan befintlig konstruktion och reparationsmaterial och du lär dig att initiera och leda projekt som syftar till att skadade betongkonstruktioner återställs. Utbildningen ger förståelse för behovet av att engagera andra personer eller konsulter med specialistkunskaper i förekommande fall.

Vad innebär betongingenjör – reparation?

En betongingenjör inom reparation gör tillståndsbedömningar av skadade betongkonstruktioner och föreslår åtgärder samt ansvarar för att handla upp underentreprenörer. Man utför optimala och ekonomiska reparationsåtgärder samt leder renoveringsprojekt, agerar arbetsledare och handleder personal

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • förstå hur betongkonstruktioner är uppbyggda, kunna bedöma tillståndet hos skadade konstruktioner och bedöma reparationsbehovet
 • förstå kompatibiliteten mellan befintlig konstruktion och reparationsmaterial
 • initiera och leda projekt som syftar till att skadade betongkonstruktioner återställs
 • förstå behovet av att engagera andra personer eller konsulter med specialistkunskaper i förekommande fall

Kort om utbildningen

Betongingenjör – reparation är en Yrkeshögskoleutbildning (Yh) som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under ett och ett halvt år och får en Yrkeshögskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Under Lärande i arbete (LIA) följer man arbetsplatsens arbetstider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkesområdet. Vissa delkurser ges delvis på Engelska.

Omfattning: 300 p, heltid, 60 veckor varav 14 veckor Lärande i arbete (LIA)
Finansiering: Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel CSN
Var? FEI city campus, Kammakargatan 5 i centrala Stockholm
När? Ingen start 2016
Kontakt? Skicka gärna frågor till utbildningsledare Olivia Bågander på olivia.bagander@fei.se

Antagningskrav

För att kunna antas till utbildningen ska du ha:

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper i form av lägst godkänt (D eller E) i Matematik B eller motsvarande kunskaper.
 • Minst sex månaders relevant yrkeserfarenhet.

För att ansöka till utbildningen samt läsa mer om behörighet, urval och antagning klicka här.

 • Betongingenjör kurskatalog betongingenjör

  Ny kurskatalog för vår utbildning Betongingenjör. Klicka här för att ladda ner eller se online.

 • Betongingenjör - Reparation (Meny)

  Mer om Betongingenjör – Reparation 

  Innehåll
  Folder (pdf)
  LIA och ledningsgrupp

 • Betonginstitutetlogopuff

  Utbildningen anordnas av FEI i samarbete med
  cbilogopuffyh

  Läs mer
Hoppa till verktygsfältet