fei_elever_100205-0069

Koncernredovisning I - i enlighet med K3

Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Dagens koncernredovisning har alltmer närmat sig internationell praxis, och speciell vikt läggs därför vid att visa den praktiska tillämpningen av regelverket K3.
Omfattning

Intensivt 3 dagar

Om kursen

Kursen bygger på gemensamma genomgångar av koncernredovisningens kärnområden som exempelvis behandling av goodwill, aktieutdelning, emissioner i dotterbolag och interna mellanhavanden. Undervisningen koncentreras på förvärvsmetoden – den i praktiken mest använda metoden – och i varje teoriavsnitt får du arbeta med verklighetsnära tillämpningsövningar.

För vem?

Kursen är för dig som vill lära dig att självständigt upprätta en koncernredovisning. Den är också lämplig för dig som behöver kunna läsa och förstå en koncernredovisning, exempelvis egna företagare, redovisningskonsulter och företagsledare. För att tillgodogöra dig kursen behövs goda kunskaper i affärsredovisning.

Kursinnehåll

  • Koncernbegreppet
  • Lagar och normer för koncernredovisning
  • Koncernen ur beskattningssynpunkt
  • Förvärvsmetoden
  • Förvärv av helägda dotterbolag
  • Interna transaktioner
  • Förvärv av dotterbolag med minoritetsandel
  • Hantering av intressebolag enligt kapitalandelsmetoden.

Efter kursen

Efter kursen kan du självständigt upprätta en koncernredovisning. Du har god förståelse för metod och samband och du kan lösa de flesta frågor som uppstår i arbetet.

Vad kostar kursen?
19 500 kr Ordinarie avgift (ex. moms)

Erbjudande: 30 % rabatt om du går Koncernredovisning I & II. Då ingår också tentor för Certfikatet!

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 347 kr/mån

FEI erbjuder flera möjligheter till rabatter, om du anmäler fler deltagare på samma kurs, väljer samtliga steg Koncernredovisning I och II eller är avtalskund.

Mer om finansiering & rabatter
feiflexpuff

Denna kurs ges enligt FEI FLEX. Det innebär att lektionerna genomförs i klassrum samtidigt som de direktsänds online. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller följa undervisningen i din dator, surfplatta eller mobil. Du kan dessutom se lektionerna i efterhand, när och var du vill.

Så här fungerar FEI FLEX
FEI_ars05_050422_046

Koncernredovisning II. Du vill ”lägga sista handen” vid koncernredovisningen.

Läs mer
Ring FEI 08-545 137 90 fei_pers_110805_019

Vill du ha studievägledning? Frågor om eller kring kursen? Ring FEI!

Hoppa till verktygsfältet