nov01

IFRS II

Denna fortsättningskurs fokuserar på tillämpningen av de principbaserade redovisningsregler som utgör IFRS. Kursen ger kunskaper om regelverkets viktigaste standarder och uttalanden.
Omfattning

Intensivt 2 dagar

Om kursen

Kursen fokuserar på tillämpning av olika standarder och uttalanden för IFRS-företag dvs noterade företag som är skyldiga att följa IFRS och onoterade företag som frivilligt följer IFRS i sin koncernredovisning. Olika redovisningslösningar diskuteras utifrån ett användar- och tillämparperspektiv. Såväl äldre som nya standarder, uttalanden samt utkast till standarder och uttalanden behandlas.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som medverkar i upprättandet av redovisning i enlighet med IFRS samt för övriga som behöver mer ingående kunskaper om IFRS regelverk. Lämpliga förkunskaper är IFRS I eller motsvarande.

Kursinnehåll

 • IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar
 • IFRS 3 Rörelseförvärv
 • IFRS 5 Anläggningstillgångar till försäljning och avveckling av verksamheter
 • IFRS 13 Värdering till verkligt värde
 • IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
 • IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel
 • IAS 12 Inkomstskatter
 • IAS 17 Leasingavtal
 • IAS 19 Ersättningar till anställda
 • IAS 23 Låneutgifter
 • IAS 36 Nedskrivningar
 • IAS 38 Immateriella tillgångar
 • IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering
 • IAS 40 Förvaltningsfastigheter
 • Nya IFRS och reviderade IAS
 • Aktuella uttalanden från IFRIC och SIC avseende tolkningar av IFRS
Vad kostar kursen?
16 500 kr Ordinarie avgift (ex. moms)

Erbjudande: 30% rabatt om du går IFRS I & II. Då ingår också tentor för Certfikatet!

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 293 kr/mån

FEI erbjuder flera möjligheter till rabatter, om du anmäler fler deltagare på samma kurs, väljer samtliga steg IFRS I och II eller är avtalskund.

Mer om finansiering & rabatter
feiflexpuff

Denna kurs ges enligt FEI FLEX. Det innebär att lektionerna genomförs i klassrum samtidigt som de direktsänds online. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller följa undervisningen i din dator, surfplatta eller mobil. Du kan dessutom se lektionerna i efterhand, när och var du vill.

Så här fungerar FEI FLEX
fei_061209_305

IFRS I. Grundkurs inom International Financial Reporting Standards.

Läs mer
Hoppa till verktygsfältet