fei_rest_100108_132

Ekonomistyrning III - nya styrmodeller

Den tredje och avslutande nivån i FEI:s kursserie tar upp nya styrmodeller. Kursen är lämplig för dig som är en avancerad användare. Kursledarna, som är både forskare och praktiker inom ekonomistyrning, förmedlar de senaste rönen.
Omfattning

Intensivt 3 dagar

Om kursen

Utvecklingen inom ekonomistyrningsområdet går fort. Nya idéer och synsätt på hur företag bör styras har lett till att nya styrmodeller utvecklats. På denna kurs ges dels en översikt över den senaste utvecklingen, dels en fördjupning avseende de styrmodeller som fått störst genomslag. Kursen utgår från svenska förhållanden och svenska praktikfall men ger också en internationell utblick.

I kursen diskuteras utbredning av och förutsättningar för budgetlöst företagande, strategisk ekonomistyrning, japansk ekonomistyrning (bl a målkostnadskalkylering), livscykelkalkylering och utvecklingen mot en ny typ av ABC-kalkylering. Vi behandlar också frågor kring det balanserade styrkortet och immateriellt kapitals betydelse för styrningen.

För vem?

Kursen är lämplig för dig som arbetar med ekonomisk planering och styrning i organisationen och efterfrågar en avancerad verktygslåda för att kunna arbeta med nya modeller i din organisation. Kursen är också lämplig för chefer med resultatansvar som vill ha insikter i det senaste som händer inom området.

Lämpliga förkunskaper är Ekonomistyrning II eller motsvarande färdigheter inhämtade på annat sätt.

Kursinnehåll

  • Budgetlöst företagande
  • Utvecklingen inom ABC-kalkyleringen
  • Livscykelkalkylering
  • Balanserade styrkort
  • Strategisk ekonomistyrning
  • Japansk ekonomistyrning
  • Immateriellt kapital

Metod

Teori och presentationer varvas med övningar och diskussioner. Datorövningar i Excel ingår i flera avsnitt.

Efter kursen

Efter kursen behärskar du de senaste verktygen och modellerna inom modern verksamhets- och ekonomistyrning. Du kan vidare bedöma hur och i vilka sammanhang dessa är relevanta och du kan implementera metoderna på ett effektivt och lönsamt sätt.

Vad kostar kursen?
19 800 kr Ordinarie avgift (ex. moms)

Erbjudande: 30 % rabatt om du går Ekonomistyrning I, II & III. Då ingår också tentor för Certfikatet!

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 352 kr/mån

FEI erbjuder flera möjligheter till rabatter, om du anmäler fler deltagare på samma kurs, väljer samtliga steg Ekonomistyrning I, II och III eller är avtalskund.

Mer om finansiering & rabatter
fei_081128_039

Ekonomistyrning I ger dig grunder inom området. Kursen är påtagligt praktisk med många tillämpningsövningar.

Läs mer
fei_090526_169

Ekonomistyrning II. Heltäckande påbyggnadskurs som också tar upp den senaste utvecklingen.

Läs mer
Hoppa till verktygsfältet