Ekonomistyrning II - fördjupning

Traditionellt har ekonomiska mål av finansiell karaktär varit i fokus. Utvecklingen går dock mot att ekonomiska mål av icke-finansiell karaktär i allt större utsträckning lyfts fram. Nya metoder, idéer och synsätt har vunnit mark inom ekonomistyrningsområdet.
Omfattning

2+3 dagar

Om kursen

På kursen förenas en genomgång av ekonomistyrningens traditionella delar med en utförlig behandling av utvecklingen på området. Vi diskuterar ekonomistyrningens utgångspunkter, hur mål formuleras och hur man upprättar en handlingsplan som leder till dessa mål. Vi behandlar frågor kring storleksutveckling, kapitalanvändning/bindning och visar hur man formulerar en finansiell strategi som leder mot de uppsatta målen.

För vem?

Kursen är lämplig för dig som arbetar med ekonomisk planering och styrning i organisationen. En funktion som i vissa företag kombineras med externredovisningen. Nu vill du utveckla dina färdigheter och få verktyg för hur ekonomistyrningsarbetet kan förbättras och bli mer effektivt på din arbetsplats.

Kursen är också lämplig för chefer med resultatansvar som vill använda sig av mer sofisitikerade styrmodeller i sin planering.

Lämpliga förkunskaper är Ekonomistyrning I eller motsvarande.

Kursinnehåll

  • Budgetering
  • Riskhantering
  • Finansiell styrning och lönsamhetsstyrning
  • Cash management
  • Finansiell strategi
  • Kassaflödesanalys
  • Rörelsekapitalbehov
  • EVA (Economic Value Added)
  • WACC (utfördelning av kapitalkostnader)

Metod

Teori och presentationer varvas med övningar och diskussioner. Datorövningar i Excel ingår i flera avsnitt.

Efter kursen

Efter kursen har du goda kunskaper kring ekonomistyrningens traditionella delar och utveckling. Du kommer att behärska frågor kring ekonomistyrningens utgångspunkter, hur mål formuleras och hur man upprättar en handlingsplan som leder till dessa mål.

Vad kostar kursen?
25 900 kr Ordinarie avgift (ex. moms)

Erbjudande: 25 % rabatt om du går Ekonomistyrning I, II & III. Då ingår också tentor för Certfikatet!

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 460 kr/mån

FEI erbjuder flera möjligheter till rabatter, om du anmäler fler deltagare på samma kurs, väljer samtliga steg Ekonomistyrning I, II och III eller är avtalskund.

Mer om finansiering & rabatter
fei_081128_039

Ekonomistyrning I ger dig grunder inom området. Kursen är påtagligt praktisk med många tillämpningsövningar.

Läs mer
112W5578

Ekonomistyrning III. Nya styrmodeller och idéer. För dig som vill ha en avancerad verktygslåda.

Läs mer
Hoppa till verktygsfältet