fei_grupp_traff_0508_048

Verksamhets- & ekonomistyrning I 7,5 hp

Detta är en tillämpad högskolekurs som du direkt kan använda i arbetet. Ekonomi- & verksamhetsstyrning I 7,5 hp vänder sig till dig som vill ha praktiska kunskaper om hur företag styrs med hjälp av ekonomiskt beslutsunderlag.
Omfattning

1+1 dagar samt distansstudier under c:a 7 veckor

För vem?

Du arbetar antingen direkt med ekonomistyrning eller har behov av kunskaper i ekonomistyrning i en annan befattning, till exempel som chef. Kursen förutsätter inga direkta förkunskaper förutom en grundläggande förståelse för ekonomiska samband.

Kursinnehåll

  • Ekonomisk styrning ur ett företagsperspektiv
  • Företagsekonomiska grundbegrepp
  • Kostnads- och intäktsanalys
  • Budgetering och kalkylering på lång och kort sikt
  • Beslutsfattande med ekonomiska kalkyler som grund
  • Grunderna i Balanced Scorecard

Efter kursen

Efter genomförd kurs ska deltagaren förstå och kunna hantera ekonomiska grundbegrepp inom budgetering, kalkylering och ekonomisk analys. Efter kursen har deltagaren lärt sig praktisk tillämpning av grundläggande ledningsverktyg för att fatta beslut angående taktiska och operativa produktval samt investeringsbedömningar.

Genomförande

Kursen genomförs enligt FEI FLEX. Kursen inleds med en heldag; du kan välja att närvara på plats i Stockholm eller Göteborg eller medverka live på distans. Därefter följer sju veckors distansstudier som knyts ihop med schemalagda, veckovisa webinarier som du kan följa live och/eller i efterhand. Litteraturinläsning och arbetsuppgifter görs också på distans. Kursen avslutas med ytterligare en heldag (Stockholm/Göteborg/distans). Tekniken är modern, flexibel och lättillgänglig, du har stora möjligheter att välja när och var du ska studera. En studieform som är effektiv och attraktiv; både för dig och din arbetsgivare.

Vad kostar kursen?
26 900 kr Ordinarie avgift (ex. moms)

Eget företag? Delbetala med FEI Studielån från 478 kr/mån

Dalarna samarbete 2014
feiflexpuff

Denna kurs ges enligt FEI FLEX. Det innebär att lektionerna genomförs i klassrum samtidigt som de direktsänds online. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller följa undervisningen i din dator, surfplatta eller mobil. Du kan dessutom se lektionerna i efterhand, när och var du vill.

Så här fungerar FEI FLEX
fei_patrik_060209_024

Vår akademiska kursserie om hur företag styrs utifrån ekonomiskt beslutsunderlag innefattar två steg.

Verksamhets- & ekonomistyrning I 7,5 hp
Verksamhets- & ekonomistyrning II 7,5 hp
fei_rest_091113_126

Kursen kan läsas fristående men den ingår också i utbildningar. Läs mer!

Företagsekonom CFEI 45 hp
Marknadsekonom DFEI 120 hp
Redovisningsekonom DFEI 120 hp
Fil. kand. i företagsekonomi 180 hp  
 
 
Hoppa till verktygsfältet