fei_081017_131

Certifikat Key Account Management

En kurs för dig som ansvarar för företagets viktigaste kunder. Den traditionella relationen mellan köpare och säljare har för alltid förändrats. I kursen får du lära dig att planera, styra och utveckla relationer till företagets nyckelkunder.
Omfattning

3+2 dagar eller 6 kvällar enligt FEI Flex distansstudier

Om kursen

Många köpande företag söker nya vägar för att samarbeta med sina leverantörer. Det finns idag en utbredd insikt om att konkurrensfördelar skapas i gränssnittet mellan det köpande företaget och dess leverantörer. Den traditionella relationen mellan köpare och säljare har för alltid förändrats! Det är i det här sammanhanget som Key Account Management (KAM) har fått en oerhört viktig roll i företag som vill driva affärer.

Det gäller att organisera arbetet så att företaget satsar på rätt nyckelkunder för att därmed undvika att konkurrenterna hinner före. KAM handlar om att upprätta en plan som ska följas och att bygga livslånga relationer med kunder och leverantörer för att tillsammans utveckla en affärskultur som verkar i bådas intresse. En Key Account Manager ska också kunna agera som resurs åt sina kontakter vad gäller nya idéer och affärsutveckling, samt kunna koppla samman rätt personer hos sitt eget och kundens företag.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som har säljansvar för en eller flera av företagets nyckelkunder eller till dig som är på väg in i en sådan roll. Kursen är också lämplig för chefer på mellannivå som vill utveckla sin kompetens inom KAM.

Kursinnehåll

  • Omvärldsanalysen – vilka behov har företaget av en nyckelkundsrelation
  • Vilka kritiska framgångsfaktorer arbetar företaget med för ett professionellt Key Account-arbete
  • Vilka krav ställer kunderna
  • Hur definierar vi en nyckelkund – kriterier och urvalsprocesser.
  • Vilka kunder är intressanta att satsa på ur ett finansiellt perspektiv
  • Hur kan vi påvisa lönsamhet i KAM-relationen
  • Hur kan en vinnande organisation se ut för det säljande företaget
  • Krav på de enskilda medarbetarna
  • Modeller för att få en strategisk plattform att verka utifrån
  • Processer för att hitta och behålla nyckelkunder samt utveckla KAM-teamet

Efter kursen

Efter kursen har du erhållit en ökad förståelse för KAM-organisationen. Du har fått kunskaper om hur ett strukturerat sälj- och marknadsarbete ska bedrivas och du kan lägga fram en KAM-plan som beskriver detta för ledningen.

Du är vidare införstådd med de kritiska faktorer som ger företaget ett försprång i nyckelkundsbearbetningen. Du kan genomföra kund-, behovs-, och beslutsgruppsanalyser och du kan rekrytera rätt personer till en KAM-organisation.

Sammantaget har du fått en bred förståelse för vikten av ökat kundvärde och byggandet av en win-win situation. Kursen har också gett dig förutsättningar att affärsutveckla din verksamhet tillsammans med nyckelkunden.

Vad kostar kursen?
30 900 kr Ordinarie avgift (ex. moms)

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 549 kr/mån

alla_pratbubblor_sid 4 copy 19
Hoppa till verktygsfältet