FEI FLEX man och byggnad Stockholm

Allmän Företagsekonomisk Kurs - ekonomi för icke-ekonomer

Inga förkunskaper i ekonomi nödvändiga! FEI:s klassiska generalistutbildning ger dig alla verktyg som du behöver. Utbildningen omfattar sex delkurser inom företagsekonomins olika delar. Ett förmiddagspass i veckan under cirka 9 månader. Lektioner ges i Stockholm och via FEI FLEX distansstudier.
Omfattning

1 fm/vecka under cirka 9 månader

Om kursen

Kunskaper i företagsekonomi är relevanta för allt fler befattningar i dagens arbetsliv. Decentralisering, plattare organisationer och ökande omfattning av projektbaserat arbete betyder att fler medarbetare måste ha kunskap om, och känna ansvar för, ”hur företaget går”. För lekmannen är ämnesområdet ”företagsekonomi” ofta synonymt med bokföring och siffror. Men det är inte hela sanningen. Företagsekonomi är ett brett ämne som innehåller betydligt mer: Organisationsfrågor, marknadsföring och strategival är några exempel. Detta faktum är tydligt i kursplanen, där sambanden mellan företagsekonomins olika delar betonas. Du får bland annat med dig följande från kursen:

  • förståelse för företagsekonomins roll i samhällets totala ekonomi
  • värdering av resultat och ekonomisk ställning
  • identifiera och bedöma olika finansieringsalternativ
  • upprätta kalkyler och göra lönsamhetsbedömningar
  • hur arbetar företag med marknadsföring och kundlojalitet
  • hur förändringar kan utveckla verksamheten

För vem?

Det här är inte en utbildning för renodlade ekonomer. För dessa finns det mer specialinriktade alternativ. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete har behov av en breddad kunskap i företagsekonomi. Målgruppen är således bred.

Deltagarna har gemensamt att deras roll kräver bättre förståelse för ekonomiska begrepp, samband och tänkande. Det kan röra sig om specialister som har fått nytt eller utökat budget- och resultatansvar. Det kan vara chefer som behöver ytterligare på fötterna för att jobba med verksamhetsutveckling. Eller egenföretagare som kan sin produkt och marknad utan och innan men efterfrågar bättre kunskaper inom företagsekonomins alla delar.

Såväl stora som små organisationer och alla branscher är representerade bland deltagarna. 

Innehåll

Utbildningens innehåll täcker alla väsentliga delar inom företagsekonomin.

Delkurser
Redovisning och analys
Aktier och finansiella instrument
Ekonomiska kalkyler och budgetering
Marknadsföring
Affärs- och verksamhetsutveckling
Företaget i samhället

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad kostar kursen?
49 900 kr Ordinarie avgift (ex. moms)

Avgiften delfaktureras 24 950 kr/termin.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 886 kr/mån

feiflexpuff

Denna kurs ges enligt FEI FLEX. Det innebär att lektionerna genomförs i klassrum samtidigt som de direktsänds online. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller följa undervisningen i din dator, surfplatta eller mobil. Du kan dessutom se lektionerna i efterhand, när och var du vill.

Så här fungerar FEI FLEX
Hoppa till verktygsfältet